Normativa Trobada


 • Aquesta serà una prova no competitiva.
 • El dorsal haurà de ser ben visible. Tot ciclista que no el porti no podrà optar al berenar, ni a cap tipus de premi i/o obsequi.
 • L'organització declina tota responsabilitat en quant a perjudicis que la prova pogués ocasionar al participant i a terceres persones.
 • El recorregut de la marxa estarà degudament guiat per membres de l'organització i és obligat l'ús del casc.
 • Com la marxa es realitza per la tarda, els participants han de portar llums de senyalització.
 • El dorsal es podrà recollir el mateix dia de la prova a partir de les 8:30 hores a l'Hort de Cruells.
 • En cas d'abandonament cal comunicar-ho a un control.
 • La pedalada està oberta participants de qualsevol edat amb la llicència federativa catalana. En cas de no disposar d'ella caldrà tramitar-ne una vàlida per aquest dia. Si el participant en qüestió és menor, cal omplir el següent full d'autorització i lliurar-lo en el moment de la recollida dels dorsals, juntament amb la còpia del DNI d'ell mateix i del pare o tutor responsable.
 • L'organització es reserva el dret de modificar o decidir davant qualsevol imprevist que no s'hagi contemplat en el reglament.
 • Tots els participants hauran de complir les normes de la Llei de Seguretat vial i el Codi de Circulació vigent.
 • L'organització informa que el recorregut de la prova no està tancat al trànsit.
 • Es demana un respecte a la natura.
 • El participant autoritza a l’Organitzador de la trobada a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu permís per a que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de la trobada en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.
 • El ciclista pel sol fet de participar en aquesta prova accepta aquest reglament.
 • L'organització desitja que tingueu un bon dia.